EET - Spolky - zvýšení hranice pro evidenci tržeb

Změna metodiky elektronické evidence tržeb (EET) přináší změnu hranice od které musí spolky nově evidovat příjmy z drobné vedlejší činnosti. Tato hranice se zvyšuje ze 175 tisíc Kč na 300 tisíc Kč. A do limitu příjmů se už nemusí, jako tomu bylo dosud, započítávat příjmy bezhotovostní, například pronájem hřiště placený bankovním převodem atp. Metodické informace vydala Finanční správa, která spadá pod Ministerstvo financí. Více informací můžete najít v nové metodice evidence tržeb.