Evidence skutečných majitelů ve veřejných zakázkách

Od 1.1. 2018 nabyl účinnosti novelizovaný text zákona o zadávání veřejných zakázek. Vznikem evidence údajů o skutečných majitelých dostupné na stránce: https://issm.justice.cz/ přebírá odpovědnost zadavatel nad zjišťováním skutečného majitele právnických osob přímo z evidence (vyplává to z povinnosti identifikovat skutečný vztah majitelů k vybranému dodavateli zakázky). Povinnost se upltaňuje u podlimitních i nadllimitních zakázek vyjma zadávání ve zjednodušeném režimu.  Bližší vysvětlení problematiky naleznete v dokumentu MV na stránce: http://www.portal-vz.cz/getmedia/c3bfec05-bbc9-4fc0-baab-98638324fa7c/171222_Predkladani-informaci-a-dokladu-o-skutecnem-majiteli-vybraneho-dodavatele-po-1-1-2018.pdf Rejstřík skutečných majitelů je neveřejný a je nutné zažádat si o přítup do dazabáze. Na stránkách rejstříku naleznete vzory přihlášek.

Tato informace je spojena s právními předpisy:

  • Vyhláška č. 323/2013 Sb.
  • Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (§ 118b a násl.)
  • Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (§ 122)

MV také připravilo metodiku, která ma pomoci obcím usnadnit zadávání VZ  viz. 

https://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Metodiky-k-zakonu-c-134-2016-Sb-,-o-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-specialni-k-zadavacim-rizenim