Setkání se sportovními organizacemi působícími v městě Vracov

Setkání ze sportovními organizacemi ve městě Vracov se uskutečnilo dne 14. 5. 2019 od 17:30 hodin v Kulturním domě města Vracov. Cílem setkání bylo zjistit problémy a potřeby organizací působící ve městě. Řízenou diskuzi vedl tým Kyjovského Slovácka v pohybu ve složení Bc. Hana Horňáková, Ing. Tomáš Kolařík a Bc. Martina Urbancová, za účelem zajistit objektivitu diskuze. Jednání se zúčastnilo 9 zástupců spolků zastupující oddíly házené, nohejbalu, fotbalu, tenisu a stolního tenisu. Přítomni bylo také 3 zástupci města, viz prezenční listina z jednání.
V první části setkání proběhla obecná diskuze nad problémy organizací, z níž vyplynulo, že obecně jsou největšími problémy organizací lidé ve sportu, spolupráce a nedostatečná infrastruktura a zázemí pro sportování. Na základě této diskuze bylo vybráno 7 nejproblémovějších témat, jimiž jsou:
1. Jak získat více dětí a spolupracovat se ZŠ v regionu
2. Jak podporovat talenty, zviditelnit úspěchy a propagovat sport a jeho akce
3. Jak udržet trenéry, získat nové a motivovat ke zvyšování kvalifikace
4. Jaké akce a aktivity organizovat pro veřejnost
5. Jak koordinovat aktivity v hale v různých ročních obdobích
6. Jak získat finance pro sport
7. Jak motivovat členy/rodiče k aktivní činnosti ve spolku
U těchto témat zástupci spolků určili preference důležitosti řešení. Následně byly vybrány 4 nejpreferovanější témata, na která hledali zástupci spolků řešení. Na základě získaných informací provedlo Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s. návrh klíčových oblastí, v nichž může být město Vracov organizacím nápomocno a na základě těchto podkladů vypracovalo následující návrh pro strategickou část Strategii sportu města Vracov.
Na základě doporučení Kyjovského Slovácka v pohybu, z.s. by město Vracov mělo podporovat sport ve třech rovinách – Sport pro děti a mládež, Sport pro všechny (rekreační) a také Výkonnostní a vrcholový sport.