Grantová řízení nadace ČEZ 2017

Nadace ČEZ k 1. 1. 2017 vyhlásila opět několik zajímavých Výzev.

  • Oranžová hřiště - Podpora výstavby a obnovy dětských a sportovních hřišť. (výzva je otevřená, žádosti možno podávat průběžně), žadatelé = Právnické osoby v ČR
  • Podpora regionů - Podpora sociálních, zdravotních, environmentálních a komunitních aktivit v celé ČR. (výzva je otevřená, žádosti možno podávat průběžně), žadatelé = Právnické osoby v ČR
  • Oranžové schody - Podpora bezbariérových úprav, které umožní tělesně handicapovaným žákům, studentům a pedagogům začlenění do výuky. (výzva je otevřená, žádosti možno podávat 2. 1. - 28. 2. 2017), žadatelé = ZŠ a SŠ v ČR
  • Stromy - Podpora liniové výsadby stromů - především nových a obnovovaných alejí a stromořadí. (výzva je otevřená, žádosti možno podávat 2. 1. - 31. 1. 2017), žadatelé = Města a obce v ČR
  • Oranžový přechod - Podpora osvětlování přechodů pro chodce. (výzva je otevřená, žádosti možno podávat 2. 1. - 28. 2. 2017),  žadatelé = Města a obce v ČR

Více informací se k jednotlivým výzvám dozvíte na stránce http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni.html