Grantový kalendář

Grantový kalendář zpracovává RRAJM a seznamuje obce s aktuálními informacemi o dotačních titulech Evropské unie, České republiky, Jihomoravského kraje, nadací a dalších institucí:

  • V této části jsou uvedeny chronologicky otevřené výzvy včetně stručného popisu zaměření, kontaktů a odkazu na podrobnější informace - Přehled uzávěrek k březnu 2018
  • V katalogu jsou uvedeny existující dotační tituly dle poskytovatelů bez ohledu na otevřené výzvy - Katalog

Zdroj informací: http://www.rrajm.cz/projekty-rrajm/grantovy-kalendar/