Granty na výsadby stromů - Nadace partnerství

Nadace Partnerství otevřela grantové řízení, které je zaměřené na podporu výsadby stromů ve volné krajině a na rozhraní volné krajiny se zastavěným územím, která přispěje k adaptaci na změnu klimatu a podpoří zadržování vody. Zapojení širší veřejnosti do sázení stromů a zvýšení zájmu obyvatel o prostředí, v němž žijí. Podpora společenského postavení aktivních skupin, povzbuzení a pomoc se získáváním zdravé sebedůvěry při psaní a realizaci konkrétních projektů. Výzva otevřena až do 31. 7. 2020. Výše grantu je 10 000 Kč – 40 000 Kč. 

Na co všechno můžete žádat?

  • zakoupení sazenic stromů a keřůdo maximální ceny 2 000 Kč za 1 sazenici (včetně DPH);od minimálně 10 kusů sazenic stromů (není možné žádat pouze na výsadbu keřů);
  • zakoupení nezbytného materiálu;
  • dopravu sazenic a materiálu na místo výsadby
  • zakoupení/zapůjčení nářadí potřebného k výsadbě nebo následné péči
  • propagace projektu, tisk a tvorba informačních materiálů
  • odborný dohled při výsadbě do výše 2000 Kč;
  • následnou péči po dobu 3 let do výše 300 Kč na jeden vysazený strom (ostatní výdaje na následnou péči po dobu 5 let jsou povinnou spoluúčastí žadatele);

Grantová výzva je určena pro podzimní výsadby stromů, tzn. realizace projektu je možná od 1. 10. 2020 do 30. 11. 2020.

Všechny potřebné informace k Výzvě naleznete na stránce: https://www.nadacepartnerstvi.cz/Vysadby-stromu-2020-Sazime-budoucnost