Institut turismu vydal best practices na téma veřejné podpory

Manuál práce s veřejnou podporou pracuje s modelovými příklady a praktickými ukázkami. Příklady osvědčených postupů při řešení problematiky veřejné podpory v rámci marketingových kampaní v oblasti  cestovního  ruchu  připravil  Institut  turismu. Materiál lze stáhnout na stránce http://www.czechtourism.cz/institut-turismu/forum-cestovniho-ruchu/forum-cestovniho-ruchu-2016/institut-turismu-vydal-best-practices-na-tema-vere/