INTERREG V-A SK-CZ: Seminář pro žadatele

 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR jako národním orgánem pro Program INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika 2014–2020 a Trnavským samosprávným krajem bude pořádat bezplatný online seminář pro žadatele v rámci vyhlášené Výzvy č. INTERREG V-A SK–CZ/2021/13 na předkládání žádostí o nenávratný finanční příspěvek, specifický cíl 2.1 „Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu“.

 V níže naleznete pozvánku na uvedený seminář, který se bude konat dne 7. 9. 2021 od 8.30 hod. prostřednictvím aplikace Webex.

 Přihlásit se na něj lze prostřednictvím přihlašovacího formuláře – viz: https://forms.gle/YLkw3fkkBAdymC2e9

 V případě dalších dotazů ohledně semináře, kontaktujte prosím kolegyni Ing. Darinu Javorovou, e-mailová adresa: javorova.darina@trnava-vuc.sk.