Jak na prodej ze dvora?

Jak  na prodej ze dvora? Zajímavé informace (jak na prodej ze dvora, marketing, zákony atd. se dozvíte na stránce:  lokální ekonomika. cz.

V roce 2012 vydala Asociace soukromého zemědělství brožuru, která má pomoci v začátcích "prodeje ze dvora". Můžete si ji stáhnout pod následujícím odkazem: