Metodický den veřejného zadávání

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže pořádá 2. listopadu 2021 již čtvrtý metodický den veřejného zadávání. I tentokrát bude metodický den realizován pouze v online podobě, a to přibližně v době od 10:00 do 14:00. Přesný harmonogram - Přesný harmonogram přenosu je k dispozici zde..

Specialisté ÚOHS na veřejné zakázky budou v rámci online přenosu prezentovat témata, která reflektují nejčastější dotazy a náměty, jež byly zainteresovanými stranami zaslány na základě výzvy Úřadu v průběhu srpna.

Náplní 4. metodického dne tedy budou témata zaměřená na:

  • nové zásady - § 6 odst. 4 ZZVZ, 
  • střet zájmů dle § 44 ZZVZ,
  • vysvětlení, doplnění a změna nabídky dle § 46 ZZVZ,
  • změny závazků ze smluv dle § 100 a § 222 ZZVZ.

Z dalších obdržených námětů pak bude vycházet obsah 5. metodického dne, který má Úřad v plánu uspořádat ještě před koncem letošního roku.

Neváhejte s registrací na metodický den, kterou naleznete zde.