„Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“

„Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“je název nové publikace Svazu měst a obcí ČR.
„Publikace popisuje východiska meziobecní spolupráce v České republice, srovnává situaci u nás i v zahraničí a samozřejmě uvádí také cíle a priority. Samostatné kapitoly se věnují hlavním oblastem projektu – školství, sociálním věcem, odpadovému hospodářství a dále volitelným tématům dle preferencí obcí,“ řekl vedoucí odborného týmu projektu na podporu meziobecní spolupráce Marek Jetmar.