Možnost zapojení se do slovensko-české přeshraniční spolupráce

V rámci Programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika 2014–2020 plánuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR jako řídící orgán ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR jako národním orgánem vyhlásit následující výzvy na předkládání žádostí o nenávratný finanční příspěvek:

  •  Výzva č. INTERREG V-A SK–CZ/2021/13, specifický cíl 2.1Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu“, předpokládané vyhlášení: červen 2021;
  •  Výzva č. INTERREG V-A SK–CZ/2021/14, specifický cíl 3.1Zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních aktérů“, předpokládané vyhlášení: říjen 2021.

Více informací o Programu INTERREG V-A SK–CZ naleznete poté na:

https://www.sk-cz.eu/sk/

 

V rámci Fondu malých projektů Programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika 2014–2020 plánují jeho správci – Region Bílé Karpaty ve spolupráci s Žilinským samosprávným krajem – vyhlásit 8. výzvu na předkládání žádostí o nenávratný finanční příspěvek, a to rovněž na specifické cíle 2.1 a 3.1, s předpokládaným termínem vyhlášení v září 2021.

Více informací o Fondu malých projektů SK–CZ naleznete poté na:

https://www.regionbilekarpaty.cz/