Odborný seminář zaměřený na problematiku age managementu v oblasti školství

Odbor školství KÚ JMK a Odbor regionálního rozvoje KÚ JMK pořádají odborný seminář zaměřený na problematiku age managementu v oblasti školství.

Seminář se uskuteční ve středu 18. ledna 2017 od 10:00 hod. v Administrativním a školícím centru Krajského úřadu JMK, Cejl č. 73, 602 00 Brno, aula 1. poschodí. 

Program semináře:

- Age management a možnosti jeho uplatnění u zaměstnavatelů (Mgr. Ilona Štorová, Age Management, z.s.)

- Pracovní schopnost a její měření (RNDr. Bohumil Pokorný, CSc., Age Management, z.s.)

- Potřeba rozvoje zdravotní gramotnosti (Prof. MUDr. Jan Holčík, DrSc., Masarykova univerzita)

- Jak využít potenciálu stárnoucích učitelů (Doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D., Masarykova univerzita)

Odborný seminář je organizován pro management příspěvkových organizací Jihomoravského kraje v oblasti školství (ředitelé, zástupci, personalisté, vedoucí). 

Svou účast prosím potvrďte do 14. 1. 2017 na email svec.jan@kr-jihomoravsky.cz

Kontakt:

Barbora Janečková
Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3, 601 82  Brno
telefon: 541 651 319
e-mail: janeckova.barbora@kr-jihomoravsky.cz
web: www.rskjmk.cz, www.kr-jihomoravsky.cz