Parlamentní volby - informace

V JMK podalo na krajský úřad kandidátní listiny pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR celkem 21 politických subjektů. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR proběhnou 8. a 9. října 2021. 

Aktuální informace k volbám včetně harmonogramu lhůt apod. naleznete na stránkách: https://www.mvcr.cz/clanek/volby-do-poslanecke-snemovny-parlamentu-cr-8-a-9-rijna-2021.aspx