Plnění zákonných povinností

Na základě velmi podobných dotazů obcí jsme připravili velmi stručný přehled Plnění zákonných povinností při výkonu samostatné/přenesené působnosti a změny pro obce v roce 2017. Účelem tohoto dokumentu není uvést maximální výčet zákonných změn a povinností obcí, ale velmi stručně informovat o problémových oblastech, s nimiž se obce v tomto roce potákaly a potákají. 

Dokument si můžete stáhnout pod následujícím odkazem: