Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí

JMK vyhlásil výzvu za účelem zlepšení materiálně technického vybavení a systematické podpory jednotek SDH. Žádosti je možné podávat od 12. 2. 2018 do 28. 2. 2018. Maximální výše podpory je rozdělena podle předmětu dotace jímž může být:

1) pořízení, rekonstrukce a opravy požární techniky -  „Zásahový požární automobil“ typu CAS (cisternová automobilová stříkačka) a výšková technika = 1 000 000 Kč; „Zásahový požární automobil“ typu DA (dopravní automobil) a RZA (rychlý zásahový automobil), TA (technický automobil) = 500 000 Kč; „Zásahový požární automobil“ typu CAS (cisternová automobilová stříkačka), výšková technika, „Zásahový požární automobil“ typu DA (dopravní automobil) a RZA (rychlý zásahový automobil), TA (technický automobil), = 200 000 Kč;

2) výstavbu, rekonstrukce a opravy požárních zbrojnic = 800 000 Kč

3) pořízení, rekonstrukce a opravy věcných prostředků požární ochrany = 200 000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti činí 30 % .

Blíže je předmět dotace charakterizován v samostatném dokumentu, který je přílohou výzvy na stránce: http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants