Podpora přípravy rekonstrukcí historických sportovních zařízení tělocvičných jednot a obcí v Jihomoravském kraji v roce 2021 – dotační titul Jihomoravského kraje

 Cíl/účel programu: Účelem tohoto dotačního programu je podpora projektové přípravy (tj. zpracování projektové dokumentace) pro zajištění obnovy a zachování historických kvalit staveb sloužících pro sportovní účely tělocvičných jednot a obcí.

 Příjem žádostí: od 15.02.2021 od 08:00 hod. do 01.03.2021 do 17:00 hod.

 Příjemci podpory obce a tělocvičné jednoty ve smyslu dotačního programu

 Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 200 000,00 Kč; Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 500 000,00 Kč; Minimální podíl spoluúčasti žadatele 30% obce a 10% tělocvičné jednoty

 Poskytnutou dotaci lze použít pouze a výlučně na pořízení kompletní projektové dokumentace k provedení stavby k jednotlivým fázím stavebního povolení nebo územního řízení, včetně studií.

 Kontaktní osoba: Mgr. Luděk Král, dveře č. 103, tel.: 541 651 318, e- mail: kral.ludek@kr-jihomoravsky.cz

 Více informací získáte na stránce: Jihomoravského kraje