Podpora sociálního podnikání - výzva

Specifickým cílem výzvy č. 067 "Podpora sociálního podnikání" je rozvoj sektoru sociální ekonomiky.

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu 30. 9. 2016, 12:00 hodin.

Text a přílohy výzvy:

 Více informací se dozvíte na stránkách ESFCR.