Poplatkové povinnosti zaměřené na poplatek z pobytu

Ministerstvo financí zveřejnilo metodiku, která upravuje postupy ke zjištění a prověření skutečností rozhodných pro splnění poplatkové povinnosti zaměřené na poplatek z pobytu. Metodika popisuje možnosti, které obec (resp. obecní úřad) jako správce daně může využít za účelem zjištění a stanovení poplatku z pobytu. Metodika je ke stažení níže.