Povinnost datových schránek

Počátek roku 2023 bude mj. ve znamení automatického zřízení datových schránek pro podnikatele a všechny další právnické osoby - tedy i neziskové organizace.

Od 01.01.2023 bude pro podnikatele z řad fyzických osob a pro právnické osoby povinné mít a využívat pro komunikaci s orgány veřejné moci datovou schránku. Datová schránka tak bude všem těmto osobám automaticky zřízena počátkem roku 2023, a to na základě zápisu do příslušné evidence, která informaci o zapsání automaticky zapisuje také do registru osob. Zjednodušeně řečeno, jakmile bude založena společnost či bude uděleno živnostenské oprávnění, automaticky bude danému subjektu zřízena datová schránka, kterou bude povinen využívat při styku s orgány veřejné moci. Tedy bude povinen vyzvedávat a vyřizovat doručené dokumenty a nebude možné, aby si tuto datovou schránku znepřístupnil. Současně nic nebrání tomu, aby si dotčené osoby v předstihu zřídily datovou schránku samy, což i Ministerstvo vnitra jako gestor této oblasti doporučuje.

Kde a jak zřídit datovou schránku?

O její zřízení lze požádat prostřednictvím oprávněné osoby buď osobně prostřednictvím Czech POINT, či písemně v listinné podobě. Fyzická osoba podnikající může využít i možnost online zřízení datové schránky za pomoci Identity občana (např. prostřednictvím eObčanky, bankovní identity nebo Mobilního klíče eGovernmentu).

Více informací lze získat na: www.chcidatovku.cz či na lince: 954 200 200. Lze využít i možnosti poradenství prostřednictvím e-mailu: datovkynove@mvcr.cz.

Současně je od roku 2023 plánováno zvýšení velikosti datové zprávy do maxima 1 GB a povolení přenosu souborů ve formátu ZIP a ASiC.