Povinnost zápisu skutečného majitele neziskové organizace do 1.1.2021

Pro fungující neziskové organizace je dle zákona stanovena lhůta pro zápis skutečného majitele do 1.1.2021, za nedodržení můžou hrozit sankce. Po tomto datu budou mít i všechny nově vzniklé neziskové organizace povinnost zapsat skutečného majitele bez zbytečného odkladu po svém zápisu do příslušného veřejného rejstříku.
Evidence údajů o skutečných majitelích je informační systém veřejné správy. Byla vytvořena jako důsledek opatření proti praní špinavých peněz. Cílem těchto opatření je větší důraz na transparentnost a zamezení zneužívání těchto právnických osob k nekalým účelům.

Jak zápis provést se můžete dozvědět v následujícím manuálu, který pro Vás zpracovala Asociace nestátních neziskových organizací JMK: