Program prevence kriminality na místní úrovni na rok 2021

Ministerstvo vnitra vyhlásilo Program prevence kriminality na místní úrovni na rok 2021. Termín pro podání žádostí je do 15. 2. 2021. Žadatelem může být i obec a DSO. Projekty jsou zaměřeny na snižování kriminality, na eliminaci kriminálně rizikových jevů, na omezování příležitostí k páchání trestné činnosti, na zvyšování rizika pro pachatele, že bude dopaden, a na informování občanů o legálních možnostech ochrany před trestnou činností.

Dotace jsou určeny na investiční a na neinvestiční projekty. Investičními projekty se rozumí akce na pořízení, obnovu nebo technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, v rozsahu:
a) kamerové systémy (včetně mobilních a rozšíření stávajících),
b) zabezpečovací soubory,
c) vyhodnocovací soubory,
d) mříže,
e) osvětlení rizikových míst,
f) oplocení rizikových míst,
g) software pro bezpečnostní a preventivní účely,
h) hardware pro bezpečnostní a preventivní účely,
i) sportovní hřiště a plácky.

V případě konzultací a doplňujících informací můžete využít manažery prevence kriminality krajských úřadů (xlsx, 13 kB) nebo konzultanty (docx, 14 kB) odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra.

Více informací k výzvě: https://www.mvcr.cz/clanek/vyhlaseni-programu-prevence-kriminality-na-mistni-urovni-na-rok-2021.aspx