PRV 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů

Datum uzávěrky: 24.4.2017;

I. Předmět a účel podpory

Výdaje na spolupráci: vypracování podnikatelského plánu spolupráce v souvislosti s projektem; náklady na propagační činnosti KDŘ nebo místního trhu (náklady spojené s propagací v médiích, náklady na tisk letáků, plakátů, reklamní tabule).
Přímé investiční výdaje na konkrétní projekty spojené s prováděním podnikatelského plánu spolupráce v souvislosti se společným prodejem v místní prodejně, společným prodejem ze dvora, společnou organizací přímého prodeje spotřebiteli (tzv. bedýnkový prodej): společné pořízení strojů, technologie, zařízení a vybavení související s projektem; nová výstavba či modernizace nemovitého majetku v souvislosti s provozováním KDŘ či místního trhu; investiční náklady na pořízení e-shopu v souvislosti s projektem.

II. Druh podpory

V případě výdajů na spolupráci činí výše dotace 50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace.
V případě přímých výdajů na konkrétní projekty spojené s prováděním podnikatelského plánu spolupráce výše dotace činí:
25 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, pro velké podniky.
35 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, pro střední podniky.
45 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, pro malé podniky.
Částka výdajů, ze kterých je stanovena dotace, na jeden projekt činí minimálně 50 000 Kč (včetně) a maximálně 6 000 000 Kč (včetně).

III. Organizační zabezpečení

Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu Farmáře v termínu od 4. 4. 2017 do 24. 4. 2017.

Více informací získáte na stránce: https://www.szif.cz/cs/prv2014-1641