Rozšíření podpor pro podnikatele k 22.10.2020 + další podpory

Vláda přijala další mimořádná opatření v kontextu s koronavirem. Stejný den se rozšiřuje podpora pro podnikatele. Konkrétně: okruh žadatelů i alokace 2. výzvy z programu COVID - Nájemné, v němž je už možné podávat žádosti. Pokračuje i podpora z programu Antivirus v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí, prodloužen je do konce roku. A tzv. kompenzační bonus Ministerstva financí, tedy 500 Kč denně a odklady plateb některých daní, budou moct nově využít osoby samostatně výdělečně činné v oborech, jichž se týkají dnes oznámená mimořádná opatření. Program COVID - Nájemné, se nově bude vztahovat na všechny subjekty, kterým byla zakázána činnost. S rozšířením okruhu oprávněných žadatelů se navyšuje i alokace tohoto programu na 3 miliardy Kč. 

Ke změně dochází i co se týče kompenzačního bonusu pro OSVČ. Příspěvek 500 Kč denně a odklady plateb některých daní bude nově pokrývat všechny zasažené segmenty – viz návrh Ministerstva financí, který je aktuálně v Poslanecké sněmovně. Odklad se týká všech úhrad DPH, daně z příjmu a silniční daně do konce roku.  Podrobnosti na https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/vlada-schvalila-obnoveni-kompenzacniho-b-39701.

Program Antivirus je v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí (MPO). Podrobnosti jsou k dispozici na https://www.mpsv.cz/web/cz/antivirus.

Program COVID - Nájemné spravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), vše potřebné je na www.mpo.cz/najemne. Žádosti se podávají elektronicky, potřebná potvrzení a formuláře jsou připraveny v informačním systému, který procesem podání žádosti žadatele provádí. Identita se ověřuje prostřednictvím prostředku pro elektronickou identifikaci, podrobnosti jsou na www.eIdentita.cz. Nejčastější otázky a odpovědi k programu COVID - Nájemné jsou k dispozici na portálu pro podnikatele BusinessInfo.cz – www.businessinfo.cz/faq. Žádat o podporu bude možné do 21. ledna příštího roku.

Přehled podpory pro podnikatele - firmy i OSVČ - je na https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/opatreni-na-pomoc-podnikatelum-a-zivnostnikum--253690/. 

Mezi další podpory v oblastech nejvíce zasažených patří:

  • Kultura – Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem kultury vyhlásilo druhou dotační výzvu COVID – KULTURA. Žadateli mohou být jednotlivci, soubory i instituce působící profesionálně v oblasti hudby, divadla a tance. Podpora je poskytována na marně vynaložené výdaje za jednotlivé kulturní akce a projekty, které vznikly v rozhodném období od 1. října 2019 do 20. listopadu 2020, a za výdaje v rámci vykonávané kontinuální činnosti v oblasti kultury v období od 1. března 2020 do 20. listopadu 2020, pokud byly tyto akce a dlouhodobá činnost v přímé souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády výrazně omezeny, přesunuty nebo zrušeny. Podpora poskytnutá MPO může příjemci pokrýt až 50 % uznatelných výdajů za přesunuté nebo zrušené kulturní akce a až 80 % uznatelných výdajů za kontinuálně vyvíjenou činnost. Maximální výše dotace na jednoho žadatele v této výzvě je 10.000.000 Kč. Celková alokace programu činní 750 milionů Kč. Výkonní umělci a OSVČ v odborných umělecko-technických profesích mohou ve výzvě získat jednorázový příspěvek 60 tis. Kč. Zažádat lze o obě formy podpory. Nelze však uplatnit výdaje, které již uplatnil v první výzvě v rámci tohoto programu či v jiném dotačním či záchranném programu. Žádosti bude možné podávat v systému AIS MPO od pátku 23. října. Úplné znění výzvy a další informace pro podání žádosti najdete zde. Komerčně provozované kulturní instituce budou moci zažádat také o příspěvek na nájemné v pokračování programu COVID – Nájemné.
  • Sport – Národní sportovní agentura spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu připravuje vyhlášení programu COVID – SPORT 2. Program se zaměří na podporu dvou aktivit. Podpořeny budou sportovní kluby ligových soutěží ve sportovním odvětví fotbalu, ledního hokeje, basketbalu, volejbalu a házené. Druhá z aktivit se zaměří na sportovní akce, které musely být v souvislosti s vládními opatřeními zrušeny. MPO a NSA nyní připravují podrobné podmínky pro vyhlášení programu a spuštění příjmu žádostí o podporu. Aktuální informace sledujte na webu Národní sportovní agentury.
  • Potravinářství a zemědělství – pandemie dopadla také na producenty potravin, kteří dodávají své zboží do gastronomických provozů. Finanční pomoc pro ně nyní připravuje Ministerstvo zemědělství. Vláda schválila základní zásady programu. Už dříve je schválila Evropská komise. Celkem by v programu mohly být rozděleny až 3 miliardy korun, záviset bude na množství postižených podniků. Odškodněni budou výrobci potravin, kteří prokáží 25% pokles tržeb v meziročním srovnání.