seminář "Dotační programy Jihomoravského kraje pro obce v roce 2022"

Místo konání semináře: Univerzitní kino Scala, Moravské náměstí 3, 602 00, Brno

Den a doba konání semináře: 18. ledna 2022, od 9-12 hodin

Program semináře:

  •  08:30 – 09:00 Prezentace účastníků
  •  09:00 – 09:10 Přivítání účastníků (Mgr. Jan Grolich, hejtman Jihomoravského kraje, Ing. Jan Zámečník, náměstek hejtmana JMK).
  •  09:10 – 10:00 Dotační programy v gesci odboru regionálního rozvoje, Krú JMK, diskuze:

Dotační program Podpora rozvoje venkova; Dotační program Podpora provozu venkovských prodejen; Dotační program Podpora vinařství, vinohradnictví, ovocnářství a zelinářství; Dotační program Podpora včelařství; Dotační program OBCHŮDEK 2021+; Dotační program Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center; Dotační program Podpora činnosti destinačních organizací v turistických oblastech; Dotační program Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy; Dotační program Podpora udržování čistoty cyklistických komunikací a úpravy běžeckých lyžařských tratí; Dotační program Podpora adaptačních opatření na změnu klimatu.

  • 10:00 – 10:10 Dotační programy v gesci odboru životního prostředí:

Dotační program v oblasti vodního hospodářství; Dotační program v oblasti enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.

  • 10:10 – 10:25 Dotační programy v gesci odboru kultury a památkové péče:

Dotační program Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče; Dotační program Podpora památek místního významu; Dotační program Muzejní noci a noci kostelů.

  • 10:25 – 10:30 Dotační program v gesci odboru územního plánování:

Dotační program Dotace obcím na zpracování územních plánů

  •  10:30 – 10:35 Dotační programy v gesci odboru kanceláře hejtmana

 Dotační program Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů; Dotační programy v gesci odboru školství; Dotační program pro oblast prevence kriminality Dotační programy v gesci odboru sociálních věcí; Dotační program Podpora rodinné a seniorské politiky na úrovni obci

  •  11:00 – 12:00 Diskuse, individuální konzultace

Přihlášení je možné pouze elektronicky prostřednictvím webového odkazu:

https://www.jmk.cz/workshop/24840 do 07.01.2022 včetně.

Kontaktní osoby: