seminář k 21. výzvě IROP - Muzea

V souvislosti s vyhlašováním výzev Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) pořádá Řídící orgán IROP (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR) centrální semináře a Centrum pro regionální rozvoj České republiky (Centrum) ve spolupráci s Eurocentry semináře v regionech.

Semináře jsou určeny primárně potenciálním žadatelům, na které jsou zaměřeny výzvy IROP vyhlášené v letošním roce. Cílem je seznámit potenciální žadatele se základními pravidly čerpání evropských fondů a zaměřením dané výzvy, dále administrativním procesem podání projektové žádosti a konkrétními kroky administrace předcházející vydání právního aktu (průběh hodnocení projektové žádosti).

V Brně proběhne seminář 25. 2. 2016.

Více informací: http://www.crr.cz/cs/crr/novinky?id=4247