Seminář k zákonu o střetu zájmů

Dovolujeme si vás pozvat na Seminář k zákonu o střetu zájmů. V souvislosti s novelou zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, dochází k několika zásadním změnám zejména v podávání a obsahu oznámení. Seminář k této nové právní úpravě pořádáný SMO ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti ČR se uskuteční v pátek 24. listopadu 2017 od 10:00 v prostorách Ministerstva spravedlnosti ČR v Praze (Vyšehradská 16, Praha 2 ve velké zasedací místnosti č. 332 v 1. patře). Akce je bezplatná. Vstup je možný po předchozím vyplnění registračního formuláře.