seminář SFŽP - Domovní čistírny odpadních vod

Vstup na seminář je pro registrované účastníky zdarma.

TERMÍN A MÍSTO

16. března 2020 / PRAHA Český svaz vědeckotechnických společností z. s.

Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1

Konferenční sál č. 217 – Willenbergův sál

PROGRAM

  • 09:30 – 10:00  Registrace účastníků
  • 10:00 – 10:10  Úvodní slovo ředitele SFŽP ČR (Petr Valdman)
  • 10:10 – 10:30  Výzva č. 12/2019 – podpora výstavby DČOV (Michal Slezák, SFŽP ČR)
  • 10:30 – 11:00  Prostor pro dotazy
  • 11:00 – 11:20  Coffee break
  • 11:20 – 11:40  Realizace DČOV v obci Starkoč (Jan Jiskra, Starkoč)
  • 11:40 – 12:00  Realizace DČOV v obci Vodranty (Ilona Vavřičková, Vodranty)
  • 12:00 – 13:00  Prostor pro diskuzi

Registrace na e-mailové adrese seminare@sfzp.cz.

Oficiální pozvánku si můžete stáhnout z následujícího odkazu: