Shrnutí roku 2015

Přeji hezký den,

rádi bychom Vás informovali o činnosti spolku Kyjovské Slovácko v pohybu v loňském roce a nastínili naše plány pro rok stávající.

Opět jsme nelenili a pokusili jsme se obohatit náš region o další zajímavé publikace. Vydali jsme i nástěnný kalendář na rok 2016, který je doplněním trilogie životopisných knih MUDr. Jiřího Dunděry o osobnostech Kyjovska. Poslední z těchto knih s názvem Křižovatky osudů vyšla v červnu loňského roku. Nástěnný kalendář „Osobnosti Kyjova v kresbách“ vhodně doplňuje tyto publikace o obrázky a koláže dvanácti z těchto osobností stejného autora.

Zabýváme se vydavatelskou činností již několik let a reagujeme na podněty místních autorů. V loňském roce jsme vydali také básnickou sbírku  Pavla Černého „Studánky“, brožury: „ Kyjovské Slovácko – region tradic, památek a vína“ a  „Tradice řezbářství“ a kreslenou skládačku Kroje Kyjovského Slovácka.  Zpracovali rovněž filmové dokumenty o řemeslech a tradicích, možno shlédnout na www.paletafilm.cz a www.klobucek.cz.

Region jsme obohatili i o databázi řemesel a muzeí, které jsou volně dostupné na našich webových stránkách. Zorganizovali jsme několik seminářů pro obce, podnikatele, neziskové organizace a veřejnost, zaměřené na pozemkové úpravy, výběrová řízení, pravidla nového programového období a dotační možnosti, účetnictví a daně, atd.

Obcím jsme se snažili pomáhat se zpracováním Programů rozvoje obce, vedli jsme v několika obcích komunitní plánování s občany, zprostředkovávali jsme starostům informace z oblasti dotací a novinek z oblasti veřejné správy. Za účelem rozvoje obcí jsme se účastnili i projektů zaměřených na efektivní Meziobecní spolupráci.

Již tradičně jsme zorganizovali celodenní akci pro děti místních škol, tentokrát zaměřenou na osvobození města Kyjova, nazvanou Osvobození očima dětí.

Náš region jsme reprezentovali na několika velkých konferencích a veletrzích jako jsou Země živitelka a Konference Venkov. Stali jsme se moderátory posledního Slováckého roku v Kyjově a opět jsme pohostili jízdu králů.

Ani v rámci mezinárodní spolupráce jsme si neoddychli. Uzavřeli jsme mezinárodní spolupráci s Chorvatskou místní akční skupinou Laura a provedli jsme několik zahraničních skupin po příkladech dobré praxe v našem regionu.

Celé naše loňské snažení bylo završeno hezkou tečkou, kdy Naše předsedkyně Anna Čarková byla zařazena mezi významné regionální osobnosti při výstavě osobností městské knihovny.

A co plánujeme na letošní rok?

PRV, ze kterého jste byly zvyklí čerpat nejvíce podpor, dnes mnoho nenabízí, připravujeme proto programové rámce i do programu IROP a Zaměstnanost, kde bude více možností podpořit alespoň část Vašich potřeb.

Dalším přínosem pro Vás bude naše zapojení do projektu MAP (místní akční plány rozvoje vzdělávání). Díky nim bude Vašim školám umožněn snadnější přístup k finančním prostředkům na stavební obnovu a dovybavení škol, rozšíření kapacit MŠ, hledání nových forem spolupráce a zvyšování kvality vzdělávání. Pro děti ZŠ a MŠ chystáme také zábavně vzdělávací akce ve spolupráci s místními školami.

V příštím roce se chceme také více angažovat do vzniku nové turistické destinace“ Slovácko“ a s tím spojenou větší propagaci území.

Za účelem zlepšení komunikaci s Vámi chystáme také nové, přehlednější webové stránky a snažíme se udržovat náš facebook stále živ.

Ostatní naše činnosti jsou definovány ve Strategii komunitně vedeného místního rozvoje a spočívají v implementaci strategie, podpoře projektů žadatelů a realizaci klíčových projektů a projektů spolupráce.

Jsme rádi, že nás podporujete a pomáháte nám rozvíjet náš region!

Tým Kyjovského Slovácka v pohybu