Stavební zákon vyšel ve Sbírce zákonů

Dne 29.7. 2021 byl publikován ve Sbírce zákonů zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon a zákon č. 284/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona.
Zákon by tedy měl vejít v platnost od 1. července 2023.

Očekávané výhody:

  • Jednotné řízení o povolení stavby – již žádné rozdělení na územní a stavební povolení, čímž by mělo dojít k zjednodušení.
  • Rychlejší povolovací procesy – u jednoduchých staveb limit 30 dnů, u ostatních 60 dnů.
  • Jednodušší získání závazných stanovisek – vyjádření od daných orgánů bude zajišťovat stavební úřad a ne stavebník.
  • Elektronizace stavebního procesu – podání projektové dokumentace i kontrola postupu úřadů a proces povolení by mělo být možné přes tzv. Portál stavebníka.
  • Jednotný formát územně plánovacích dokumentací v elektronické podobě.

Části zákona vzbuzující otazníky:

  • Centralizace stavebních úřadů pod stát
  • Obytné místnosti nemají povinnost přímého osvětlení a větrání
  • Integrace odborných orgánů pod stavební úřad
  • Stanovení efektivních nástrojů k dodržování zmíněných lhůt