Účastnili jsme se semináře Mendelu pro MAS JMK

Dne 16.6 a 17. 6. 2016 se členové týmu Kyjovského Slovácka v pohybu účastnili Semináře Mendelu pro MAS JMK. První den byl věnován možnostem spolupráce s univerzitou, proběhly přednášky na téma: ovocný strom v krajině; MAS jako klíčový hráč: podpora venkovské turistiky a agroturistiky; firemní zpracování mléka na sýry, krátké potravinové řetězce; výsadba ovocných stromů. Druhý den byl věnován přednášce Honzy Floriána – místopředsedy NS MAS ČR k administraci SCLLD a řešení aktuálních problémů MAS JMK.