Veřejně dostupné vyhledání podpor poskytnutých v režimu de minimis

Ministerstvo zemědělství provedlo kroky vedoucí k opětovnému zveřejnění části dat z Centrálního registru podpor malého rozsahu (registru de minimis) o čerpaných podporách de minimis daným příjemcem podpory na portálu eAGRI. V praxi je tedy již od 14. 4. 2020 umožněno příjemcům vyhledat souhrnnou výši podpor de minimis čerpaných konkrétním subjektem, a to bez nutnosti předchozí registrace. Situaci by to tak mělo výrazně ulehčit zejména těm žadatelům o podporu de minimis, kteří jsou nějakým způsobem propojeni s jinými subjekty a bylo pro ně dosud obtížné informace o čerpání podpor v rámci propojených podniků získat. Informace o souhrnné výši čerpání podpor de minimis konkrétním subjektem je možné získat prostřednictvím vyhledávacího formuláře http://eagri.cz/public/app/RDM/Portal/Subject/Search.