Vernisáž výtvarně-literární soutěže – ŠKOLA JAKO MŮJ KAMARÁD?

Průběh soutěže

Soutěž byla vyhlášena v prosinci, poté v polovině února zasedala odborná porota složená z regionálních umělců – MUDr. Jiří Dunděra, Jiří Hiršl a Vladimír Jež. Slohové práce hodnotil Mgr. Tomáš Just. Úkol porota neměla vůbec jednoduchý. Dorazilo neuvěřitelných 332 obrázků a slohových prací z 13 škol z regionu. Jeden obrázek přišel až z Brna.

Průběh vernisáže

Na slavnostní vernisáži se sešla zhruba stovka návštěvníků – děti v doprovodu učitelů a rodičů. Pozvání přijala i paní PaedDr. Ilona Slaninová z odboru školství a porotci soutěže.

Oceněno bylo 29 výtvorů. Odměňovali jsme v kategoriích první až devátá třída, poté byla vyhodnocena kategorie slohových prací. Kategorii originální nápad ovládly děti z družinky v Dambořicích.

„Velice nás potěšily pozitivní a milé reakce na celou akci. Až z vyprávění vychovatelek a učitelek jsem si uvědomila, jak je pro ně velmi motivující realizovat se v rámci soutěží v regionu. Většina soutěží je vyhlašována například v Praze. V případě umístění se, je pak velmi komplikované se na předávání cen dostavit. Naopak pokud se akce koná v Kyjově, jsou daleko více motivovány prezentovat svou pedagogickou práci a hlavně práci dětí. Na vyhlašování se tak mohou dostavit i rodinní příslušníci dětí a sdílet s nimi radost z úspěchu,“ řekla Martina Bízová.

„Velké poděkování patří všem mým kolegům v Kyjovském Slovácku, jelikož jsme se do toho pustili všichni s nadšením a nad rámec svých pracovních povinností. Moc děkuji také hlavnímu sponzorovi – firmě WIKY a zaměstnancům muzea za příjemnou spolupráci. Největší poděkování patří všem učitelům, ředitelům a hlavně dětem, které se s takovou chutí do soutěže pustily, “ prozradila Martina Bízová – organizátorka celé akce.