Výzva č. 26 eGovernment I.

Příjem žádostí od: 31. 3. 2016 - 29. 12. 2017Podpora je zaměřena na rozvoj elektronizace následujících resortních odvětví:

  •  eCulture
  • eEducation
  • eHealth
  • eJustice
  • sociální služby, pojištění, dávky
  • výběr daní a pojištění

Mezi podpořitelné aktivity dále patří zavedení elektronické identity fyzických osob a opatření v souvislosti se směrnicí eIDAS.

Více informací se dozvíte zde: http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-26-eGovernment-I