Výzva č. 9 SFŽP - Zavádění nízkoemisních zón v obcích

Žádosti je možné podat v období od 5. 5. 2017 do 27. 9. 2017. Minimální výše dotace na jeden projekt činí 100 tis. Kč. Maximální výše dotace na jeden projekt činí 1 mil. Kč. Maximální  výše  celkové  podpory  na  jeden  projekt  činí  80  %  z celkových způsobilých výdajů.

Popis podporovaných aktivit: Předmětem  podoblasti  podpory  je  snížení  negativních  vlivů  dopravy  na  zdraví  obyvatel  a  životní prostředí, tj. snížení emisí z dopravy a související snížení hlukové zátěže v návaznosti na nově vydané programy  zlepšování  kvality  ovzduší. Výše  uvedeného  cíle  lze  dosáhnout prostřednictvím zavedení nízkoemisní zóny (dále jen „NEZ“) či plánu udržitelné městské mobility, které přispějí  k  dosažení  emisního  stropu  pro  silniční  dopravu  stanoveného  v opatření  obecné  povahy, kterým byly vydány PZKO a umožní regulaci dopravy v době vyhlášení smogové situace.

  • zpracování studie proveditelnosti regulačního řádu
  • zpracování studie proveditelnosti pro zavedení nízkoemisních zón
  • zpracování Plánu udržitelné městské mobility

Více informací k výzvě získáte na internetové stránce:https://www.sfzp.cz/sekce/884/k-vyzve-9-2017/