Výzva č.5/2022: Přírodní zahrady

Dotační výzva je určena pro rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy u předškolních dětí a žáků základních a středních škol s vyšším využíváním kontaktu s přírodním prostředím. Rozděleno bude 100 milionů korun na vybudování a úpravy venkovních areálů zahrad v přírodním stylu. Podpora je směřována na zkvalitnění technického a didaktického zázemí pro výuku a výchovu ve venkovním prostředí a dále na podporu rozvoje lesních mateřských a základních škol v rámci školského systému ČR.

Na co můžete dotaci získat

 • Vybudování a úpravy zahrad v přírodním stylu pro předškolní děti.
 • Pořízení zázemí pro subjekty inspirované konceptem lesní mateřské a základní školy.
 • Vybudování a úpravy venkovních areálů a pozemků základních, středních škol a vyšších odborných škol pro podporu výuky ve venkovním prostředí.
 • Bližší informace a podmínky v textu výzvy.

Výše příspěvku

 • Minimální výše příspěvku na jeden projekt je 100 tisíc korun.
 • Maximální výše příspěvku na jeden projekt činí 500 tisíc korun.

Výše podpory na jeden projekt činí 85 % z celkových způsobilých výdajů.

Oprávnění žadatelé

 • Obce
 • Mateřské školy
 • Lesní mateřské školy (včetně lesních klubů)
 • Dětské skupiny
 • Základní školy
 • Lesní základní školy
 • Střední školy
 • Vyšší odborné školy
 • Příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem např. dům dětí a mládeže.

Přijímání žádostí

 • Zahájení příjmu žádostí: 3. 10. 2022, od 10:00 hodin
 • Ukončení příjmu žádostí: 30. 11. 2022

Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 31. 12. 2025.

Více na https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=109