Výzva Call-3A Ålesund

Až 19,5 milionu korun mohou získat úspěšní žadatelé na pořízení laboratorního vybavení z nové výzvy „Call-3A Ålesund“, kterou vyhlašuje Státní fond životního prostředí ČR v rámci programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu Norských fondů. Cílem výzvy je rozšířit vybavení a analytické schopnosti laboratoří pro monitoring znečištění vod od zbytků léčiv v návaznosti na příslušné evropské směrnice.

Žadatelé z řad právnických osob mohou získat podporu na zajištění vhodné infrastruktury a analytických metod pro identifikaci znečišťujících látek ve vodním prostředí. Mezi látky, na které evropské společenství upíná v současnosti nejvíce pozornosti, patří například ibuprofen, některé druhy antibiotik či přípravky na bázi hormonů. Příjemci mohou pokrýt z prostředků Norských fondů až 90 % způsobilých nákladů projektu.

Žádosti o podporu mohou být podávány prostřednictvím Agendového informačního systému SFŽP ČR na adrese https://zadosti.sfzp.cz/ . Příjem je otevřen od 12. července (12:00) do 30. září 2022 (12:00).

Více na https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/norske-fondy/aktualni-vyzvy/detail-vyzvy/?id=13