Výzva Efektivní veřejná správa

Specifickým cílem výzvy je optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže a profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona.

Jednou z podporovaných aktivit je také tvorba strategických dokumentů (včetně rozvojových dokumentů organizace). To znamená například zpracování Programu rozvoje obce.

Číslo výzvy: 033
Výzva platí od: 11. leden 2016 v 08:00 do: 11. duben 2016 v 23:59
Investiční priorita: 4.1 Efektivní veřejná správa
Typ výzvy: otevřená výzva

Více informací viz.: http://www.esfcr.cz/vyzva-033-opz