Výzva k uplatnění připomínek k návrhům vzorů smluv podle zákona o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) zpracoval na základě zmocnění obsaženého v § 3 odst. 3 písm. c) zákona č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon“), návrhy vzorů smluv podle § 4, 8 a 10 zákona, tj. vzor smlouvy o přístupu k fyzické infrastruktuře, vzor smlouvy o průzkumu na místě a vzor smlouvy o koordinaci stavebních prací.

Podle § 3 odst. 4 zákona má ČTÚ povinnost návrhy vzorů smluv konzultovat s použitím ustanovení § 130 zákona o elektronických komunikacích zejména s oprávněnými a povinnými osobami, tj. smluvními stranami předmětných smluv.

ČTÚ na základě této výzvy k uplatnění připomínek předkládá k veřejné konzultaci návrhy předmětných vzorů smluv a rovněž pro informaci návrh doprovodného vysvětlujícího textu k těmto návrhům vzorů smluv, které budou po provedení této veřejné konzultace uveřejněny na internetových stránkách ČTÚ.

Lhůta pro uplatnění připomínek je  do 25. srpna 2017.

Pokud se rozhodnete veřejné konzultace zúčastnit, věnujte prosím pozornost nejen obsahu příslušné výzvy k uplatnění připomínek, ale i dokumentu "Pravidla Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě", který je na níže uvedené internetové stránce ČTÚ rovněž uveden, přičemž připomínky se uplatňují na formuláři pro uplatnění připomínek, stanovisek a názorů, který je rovněž zveřejněn na výše uvedené internetové stránce ČTÚ.

Stránky ČTÚ se všemi dokumenty naleznete na následujícím odkaze: Výzva k uplatnění připomínek

Zdroj: ČTÚ