Výzva pro základní školy v programu O2 Chytrá škola

Nadace O2 každý rok vyhlašuje grantovou výzvu určenou pro základní školy. Každá škola může získat až 100 000 Kč určené na osvětu a vzdělávací aktivity v oblasti bezpečí na internetu, digitální gramotnosti a zavádění technologií do výuky, či na mediální výchovu v České republice. Oceněny budou projekty, které mají jasně stanovený záměr, jsou inovativní, originální, je daný konkrétní výstup s dopadem a mají potenciální využití do budoucna.

Deadline pro podávání žádostí je 18. 10. 2021. Více informací včetně žádosti naleznete na webových stránkách. Dále je důležité datum 1. 10. 2021, kdy proběhne v odpoledních hodinách online event pro žadatele o grant, kde je možno se dozvědět mnoho potřebných informací a další tipy, jak napsat „úspěšnou“ žádost. Přihláška na setkání je zde.

Dotazy na: Monika Ježková, monika.jezkova@o2.cz, tel. 724 001 060 nebo Dominika Herdová, dominika.herdova@o2.cz