Výzva RES+ č. 4/2022: Komunální FVE pro větší obce (energetická společenství)

Dotační výzva je určena pro větší obce, veřejné subjekty a subjekty vlastněné 100% veřejným sektorem na pořízení fotovoltaických panelů na střechy a přístřešky veřejných i komerčních budov a veřejné pozemky. Žadatelé navíc budou moci dotací pokrýt náklady na zařízení na ukládání jak elektrické, tak tepelné energie a její řízenou spotřebu.

Na co můžete získat dotaci

Instalace nových fotovoltaických elektráren (FVE) s instalovaným výkonem do 1 MWp (včetně) na jedno předávací místo do DS/PS.

Podporovány jsou:

  • Sdružené projekty výstavby FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do DS/PS, umístěných na území žadatele a/nebo zřizovatele či majitele žadatele
  • Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny:
  • Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny
  • Systémy výroby vodíku elektrolýzou vody
  • Systémy energetického managementu včetně řídícího softwaru a prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie

Výše příspěvku

Závisí na instalovaném výkonu, kapacitě akumulace či výkonosti elektrolyzéru. Výpočet je uveden v textu výzvy.

Celkový objem prostředků

2,5 miliardy Kč

Alokace výzvy může být navýšena nebo upravena v návaznosti na disponibilitu prostředků Modernizačního fondu.

Oprávnění žadatelé

  • Obce
  • Samosprávné městské obvody a městské části
  • Jimi zřízené příspěvkové organizace nebo jimi ze 100 % vlastněné právnické osoby

Přijímání žádostí

  • Zahájení příjmu žádostí: 17. 8. 2022 od 12:00 hod.
  • Ukončení příjmu žádostí: 15. 3. 2023 do 12:00 hod.

Realizace podpořených projektů: nejpozději do 5 let od vydání rozhodnutí

Výzva je vyhlášena jako jednokolová nesoutěžní.

Více na https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-fond/vyzvy/detail-vyzvy/?id=18