Žádosti o přístup do registru podpory de minimis

Od 14. 2. 2018 byly provedeny úpravy v postupu podávání žádostí o zřízení/změnu/odebrání přístupu do Centrálního registru podpor malého rozsahu a byl aktualizován formulář žádosti o zřízení, změnu nebo odebrání přístupu do aplikace Centrální registr podpor malého rozsahu. Od 14.2. 2018 je tedy nutné podávat žádosti dle nového postupu na aktuálních formulářích. Aktuální formulář naleznete pod tímto odkazem: Žádost o přístup do registru. Přístup (konkrétní přístupové jméno a heslo pro chráněný přístup) do registru se zřizuje pouze konkrétním osobám – uživatelům (nikoliv organizaci). Pracovní postup při žádosti o zřízení, změnu nebo odebrání přístupu do aplikace Centrální registr podpor malého rozsahu naleznete v následujícím dokumentu: Metodika.