Zájem o pomoc při zpracování Šablon II

Ministerstvo školství připravuje nový dotační program Šablony II financovaný z OP VVV, u něhož se předpokládá vyhlášení výzvy v únoru 2018. Tak jako u předchozí výzvy Vám nabízíme bezplatné konzultace při zpracování žádosti a následné realizaci Vašich projektů. Potřebovali bychom však zjistit Váš zájem o pomoc. Proto prosíme o vyplnění formuláře v poslední části této stránky.

Cílem výzvy je postupné navázání projektů na projekty z šablon I, a proto bude možné žádat až po konci prvního projektu. Délka projektů bude opět 24 měsíců. Předpokládaná maximální alokace na jeden projekt by měla být 300 000 Kč na subjekt + 2 500 Kč na žáka u MŠ a ZŠ. Minimální alokace na projekt by měla být 100 000 Kč. Průběh podávání žádostí bude stejný jako u předchozí výzvy šablon. Opět bude nutné vyplnit dotzníkové šetření, které určí jednu povinnou šablonu, zbylé budou volit školy samy.  U aktivit jednotlivých šablon také dojde k několika změnám a jejich doplnění, které vyplynuli ze zkušeností z administrace. Bližší informace, které jsou nám doposud známi naleznete pod následujícím odkazem: bližší informace k Šablonám II.

Zde nám můžete nechat jakýkoliv vzkaz.