Šablony pro školy II

19. října jsme se seznámili s prvními informacemi k připravovanému dotačnímu programu Šablony II z OP VVV z něhož Vám shrneme nejdůležitější informace.

Předpokládá se vyhlášení výzvy v únoru 2018. Cílem výzvy je postupné navázání projektů na projekty z šablon I, a proto bude možné žádat až po konci prvního projektu. Délka projektů bude opět 24 měsíců. Předpokládaná maximální alokace na jeden projekt bude 300 000 Kč na subjekt + 2 500 Kč na žáka u MŠ a ZŠ. Minimální alokace na projekt by měla být 100 000 Kč. Průběh podávání žádostí bude stejný jako u předchozí výzvy šablon. Opět bude nutné vyplnit dotzníkové šetření které určí jednu povinnou šablonu, zbylé budou volit školy samy. Upozorňujeme, že je vhodné dát navědomí zřizovateli záměr realizace dalšího projektu šablon a budeme rádi, když nás o tomto záměru také obeznámíte. U aktivit jednotlivých šablon také dojde k několika změnám a jejich doplnění, které vyplynuli ze zkušeností z administrace. S plánovanými změnami se můžete seznámit v následujícím dokumentu. I u těchto projektů budete mít možnost s námi zdarma konzultovat veškeré informace jako u předchozí výzvy. Upozorňujeme, že následující informace jsou zatím pouze předběžné a všechny mohou projít do schválení revizí, přesto Vám mohou posloužit k rozhodnutí o realizaci dalšího projektu.