Zájmem o zapojení do komunitní energetiky

Toto šetření je reakcí na seminář, pořádaný MAS dne 18.3. 2022. Data budou předána zástupci SFŽP, ČR, z oddělení realizace velkých projektů, sekce energetika, který se semináře zúčastnil a přislíbil pomoc při zpracování analýz pro obce, které plánují využívání OZE a chtějí se v budoucnu zapojit do Komunitní energetiky.

Komunitní energetika, resp. energetická komunita je moderní způsob distribuované výroby elektřiny a dalších energií. Občané, obce i malí podnikatelé mohou zajišťovat výrobu, distribuci i skladování energie, místo, aby byli pouhými spotřebiteli. Princip energetické komunity spočívá v tom, že se skupina občanů, obec či drobní podnikatelé dohodnou na vybudování vlastního zdroje energie, např. větrné elektrárny či fotovoltaických panelů na vlastních střechách. Vyrobenou elektřinu pak mohou jako podílníci či členové komunity odebírat za výhodnějších podmínek. Případné přebytky jsou pak dodávány do veřejné sítě a zisk je využíván pro další rozvoj komunity.

 Velká výhoda pro komunitní energetiku je v tom, že pokud to legislativa dovolí, neplatí místní obyvatel za silovou ani distribuční složku vyrobené energie a cena je pak výrazně nižší.