Založení dětského parlamentu v území ORP Kyjov

Již nějakou dobu zvažujeme založení Dětského parlamentu v území ORP Kyjov. Díky realizaci Místních akčních plánů vzdělávání a dalších aktivit, které v tomto roce plánujeme, budeme s Vámi v častějším kontaktu, a proto se naskýtá ideální příležitost se o to pokusit.

Dětský parlament je skupina dětí, která má za úkol v území, kde působí, hájit práva dětí a mládeže, učit se demokratickým principům života společnosti a hlavně podílet se na tvorbě atmosféry lidských vztahů mezi vrstevníky, i mezi generacemi.

Dětské parlamenty již v jiných územích České republiky působí a některé, například Městský parlament dětí a mládeže Brno či Dětský parlament Pardubice mají již dlouholetou tradici, z níž se dá čerpat inspirace. Na zasedáních parlamentu by bylo diskutováno aktuální dění v území ORP Kyjov, komunikováno se zástupci veřejné správy a připravovaly by se veřejné akce nebo projekty, které mladé občany zaujmou, a které by rádi realizovali.

Dětský parlament by byl složen ze dvou žáků zvolených z 6. – 8. ročníků z každé ZŠ v území ORP Kyjov, kteří by se scházeli v prostorách města Kyjova pod naším dohledem v pravidelných intervalech.

Před založením by proběhla celodenní akce, kde by byli Vámi delegovaní žáci seznámení s principy a fungováním dětských parlamentů obecně, byly by jim představeny fungující dětské parlamenty s dlouholetou tradicí a jejich činnost a následovaly by herní aktivity vedoucí k založení dětského parlamentu, vytvoření jeho organizační struktury, zjištění spokojenosti a nespokojenosti účastníků s veřejným děním v území a naplánování činnosti Dětského parlamentu na rok 2016.

Před samotným rozhodnutím, zda parlament zakládat bychom chtěli znát Váš názor na tuto věc.  Proto prosíme o předběžné vyjádření zájmu o účast Vašich žáků v Dětském parlamentu v následujícím dotazníku:

Zde nám můžete zanechat jakýkoli vzkaz.