PRV

V rámci komunitně vedeného místního rozvoje je možno předkládat projekty do Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014–2020. Projekty podané do výzev MAS Kyjovské Slovácko v pohybu mohou směřovat do těchto fichí PRV:

Bližší informace k podporovaným aktivitám a zaměření projektů naleznete v Programovém rámci PRV v SCLLD regionu Kyjovské Slovácko na období 2014 - 2020 ve strategické části dokumentu od str. 82.

Doplňující informace k preferenčním kritériím:

 „Žadatel využívá místní zemědělské suroviny a produkty“

" Žadatel se chová společensky odpovědně"

Aktuální výzva PRV

Aktuálně probíhá příjem žádostí do 7. výzvy z programu. Bližší informace k výzvě naleznete v levém menu. Další vyhlašování výzev pro tento rok z programu se nepředpokládá.

Příručky a manuály usnadňující podávání žádostí o dotace pro PRV

Přístup na Portál farmáře vyřizuje pan Zbyněk Fajkus - referent Oddělení příjmu žádostí a LPIS Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín - Oddělení příjmu žádostí a LPIS. Tel. +420731536295 e-mail: zbynek.fajkus@szif.cz

 Další dokumenty: