PRV

V rámci komunitně vedeného místního rozvoje je možno předkládat projekty do Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014–2020. Projekty podané do výzev MAS Kyjovské Slovácko v pohybu mohou směřovat do těchto fichí PRV:

Pro bezproblémové prohlížení fichí používejte prohlížeč Adobe reader verze 10 a výše. Bližší informace k podporovaným aktivitám a zaměření projektů naleznete v Programovém rámci PRV v SCLLD regionu Kyjovské Slovácko na období 2014 - 2020 ve strategické části dokumentu od str. 82.

Aktuální výzva PRV

Vyhlášení první výzvy PRV proběhne dne 24. 7. 2017. Její znění naleznete v levém menu webu po kliknutí na název 1. Výzva PRV (případně proklikem tohoto názvu).

Příručky a manuály usnadňující podávání žádostí o dotace pro PRV

 Další dokumenty: