PRV

V rámci komunitně vedeného místního rozvoje je možno předkládat projekty do Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014–2020. Projekty podané do výzev MAS Kyjovské Slovácko v pohybu mohou směřovat do těchto fichí PRV:

Bližší informace k podporovaným aktivitám a zaměření projektů naleznete v Programovém rámci PRV v SCLLD regionu Kyjovské Slovácko na období 2014 - 2020 ve strategické části dokumentu od str. 82.

Aktuální výzva PRV

Dne 11. 5. 2018 byla vyhlášena 3. Výzva PRV do 13.7. 2018. 2. výzva PRV byla stornována z důvodu administrativního pochybení. Informace k 1. Výzvě PRV, která byla vyhlášena od 24. 7. 2017 do 21. 8. 2017 naleznete v levém menu webu po kliknutí na název 1. Výzva PRV (případně proklikem tohoto názvu).

Příručky a manuály usnadňující podávání žádostí o dotace pro PRV

Přístup na Portál farmáře vyřizuje pan Zbyněk Fajkus - referent Oddělení příjmu žádostí a LPIS Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín - Oddělení příjmu žádostí a LPIS. Tel. +420731536295 e-mail: zbynek.fajkus@szif.cz

 Další dokumenty: