Zpravodaj Venkova

Vyšlo nové číslo Zpravodaje venkova, ve kterém se můžete přečíst:

  • článek věnovaný RUD
  • Nový projekt - Podpora obnovy venkova pomocí zavedení strategického řízení
  • Projekt Milion stromů pro krajinu
  • Informace k hodnocení SCLLD
  • Výsledky průzkumu realizovaného k EET
  • Informace z dotační politiky
  • a mnoho dalších článků

Zpravodaj je možné stáhnout pod následujícím odkazem: