Investice do rozvoje firmy Radim Bábíček

Nositel projektu: 
Radim Bábíček
Obec: 
Vacenovice
Celková částka: 
4 650 000 Kč
Výše dotace: 
1 800 000 Kč
Rok zahájení: 
2017
Rok ukončení: 
2018
Typ organizace: 
Podnikatelský subjekt
Název programu: 
Program rozvoje venkova
Výzva č.: 
1
Fiche: 
14. Zakládání a rozvoj malých a mikropodniků

Pan Bábíček podniká v oboru pilařské výroby. Až doposud pracoval na třech zastaralých pilách a dalším již starším zařízení.

Součástí jeho žádosti o dotaci je pořízení pásové pily včetně 2 dopravníků, brusky a válcovačky. Nové vybavení a stroje umožňují vyrábět nový produkt. Dochází k navýšení kapacity výroby a v návaznosti vzniká i nové pracovní místo. Díky projektu se firma ekonomicky stabilizuje a zvyšuje se konkurenceschopnost firmy.