Modernizace kulturního domu města Bzence

Nositel projektu: 
Město Bzenec
Obec: 
Bzenec
Celková částka: 
818 551 Kč
Výše dotace: 
654 840 Kč
Rok zahájení: 
2021
Rok ukončení: 
2022
Typ organizace: 
Obec
Název programu: 
Program rozvoje venkova
Výzva č.: 
7
Fiche: 
5. Obec - místo pro občany, obnova a rozvoj vesnic

Projekt je zaměřen na modernizaci kulturního domu ve městě Bzenec. Konkrétně se jedná o pořízení tradičních krojů, které jsou slavnostními kostýmy používanými při tradičních zvykoslovných akcích a folklorních festivalech. Majoritním nákladem projektu je pořízení osvětlení a rekonstrukce přístupu z hlediště na pódium. Jelikož jsou v kulturním domě pořádány také koncerty rozhodlo se vedení této kulturní instituce přistoupit k zakoupení klavíru a dvou kusů reflektorů. Projekt je zaměřen především na kulturní vzdělání  a obohacení mládeže, čehož bude dosahováno konáním společenských akcí. Výsledkem projektu je moderně vybavený kulturní dům s moderním osvětlením, profesionálními reflektory, novým schodištěm a novým klavírem. Dílčím výsledkem projektu je pořízení krojů.